Welkom op de thuisbasis van Peter Erwig,

alias Flexart

Zelfportret
geniet van mijn werk ... maar doe het langzaam

 

Deze website geeft een overzicht van mijn creatieve activiteiten. Het gaat daarbij om gedichten en proza en om digitale beelden.

De gedichten vindt je door in het hoofdmenu op gedichten te klikken en vervolgens dóór te kiezen, want ze zijn (een beetje) in categorieën verdeeld. Per categorie verschijnt dan een lijst gedichten. Klik op een titel en het gedicht verschijnt. Onder ieder gedicht kun je met de pijltjes naar een volgend of vorig gedicht gaan. Soms is een luisterknop aangebracht – daar heb ik het gedicht ook gelezen.

De gedichten stammen uit de periode 1992-2004, behalve wanneer anders is aangegeven.

De digitale beelden zijn uit de periode 2002-2014. Het zijn artistieke bewerkingen (soms ruineringen) van fotomateriaal dat ik zelf schoot en een enkele maal leende van Internet. Die beelden zijn onder de naam FLEX gemaakt. De bewerking vond steeds plaats met behulp van het programma Photoshop. De meeste plaatjes zijn ook terug te vinden op Flickr onder flexart.

Proza is onderverdeeld in romans en verhalen. De verhalen zijn korte prozastukken van uiteenlopend karakter, meestal met een geestige knipoog. De romans zijn knipogen naar de absurde wereld waarin we (moeten) leven. Alles is gratis te downloaden, met inachtneming van mijn intellectueel eigendom.